Цени на горивата

Бензин А95Н 2.62 лв.
Дизелово гориво 2.59 лв.
Пропан-Бутан 1.19 лв.
Бензин А98Н 3.01 лв.

Промоции

0,10 лв. с карта

Дизелово гориво

- 0.02 лв. с карта

Пропан-Бутан

- 0.05 лв. с карта

Бензин А95Н

- 0.05 лв. с карта

Бензин А98Н

Карта за отстъпки Заявете карта за отстъпки онлайн

За нас

От момента на своето създаване през 1999 г. до сега, „Никойл 2” ЕООД е с основен предмет на дейност – търговия с петролни продукти. Фирмата успешно развива своята дейност вече седемнадесет години и именно в следствие на това е утвърдила своите позиции на вътрешния пазар. Фирмата има сключени договори за сътрудничество и съответно е оторизиран представител за всички продукти на Лукойл и Газпром.

Всеки основател на фирма има своя концепция за постигане на икономически успех, както и акценти в своята пазарна стратегия като следствие от неговата фирмена философия. „Никойл 2” ЕООД поддържа развитието и усъвършенстването на маркетинговата си стратегия, чрез непрекъснато търсене на нови, още по-ефективни начини за удовлетворяване на потребностите на своите клиенти, в резултат на което цените на горивата са с едни от най-ниските стойности за цяла България.

Новини / виж всички

02
12.2021

„НИКОЙЛ-2“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Прочети още