Верига Бензиностанции "Никойл" търси служители за следните свободни роботни позиции:

За да кандидатствате по избрана от вас позиция моля изпратете ни мотивационно писмо и CV на e-mail:


Ние търсим , инициативни и мотивирани служители, които да допринесат за успеха на нашата компания с професионалните си знания и личностни качества.

Ако искате да станете част от нашия екип изпратете ни вашата автобиография

Карта за отстъпки Заявете карта за отстъпки онлайн